جلسه گروهی گروه تورجی‌زاده

جلسه گروهی گروه تورجی‌زاده

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه یاران خورشید جلسه گروهی گروه تورجی زاده ساعت شروع جلسه ساعت ۵:۳۰ مکان: مسجد النبی کانون مجموعه فرهنگی یاران خورشید در ساعت‌های شروع جلسه گروهی، آقای قنبری سرگروه گروه تورجی‌زاده به یکی از اعضای گروه گفت که تا آمدن من کتاب ادب الهی فصل هفتم آن را مرور کنید. یک