سخنرانی حجت الاسلام جدیدی شب دهم محرم

سخنرانی حجت الاسلام جدیدی شب دهم محرم

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه فرهنگی یاران خورشید دانلود سخنرانی حجت الاسلام جدیدی در شب دهم محرم حجت الاسلام جدیدی خلاصه‌ای شب پیش که در مورد هدف از آفرینش، هدایت و عبودیت هست هدایت الهی از طریق اهل بیت با پیاده شدن دین الهی در جامعه بشری پیاده خواهد شد و به همین دلیل تمام پیامبران،

سخنرانی حجت الاسلام جدیدی، شام نهم محرم

سخنرانی حجت الاسلام جدیدی، شام نهم محرم

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه فرهنگی یاران خورشید دانلود سخنرانی حجت الاسلام جدیدی در شب نهم محرم حجت الاسلام جدیدی خلاصه‌ای شب پیش که در مورد این بود که سید شهدا و دیگر انبیاء و اولیاء؛ قیام کردن برای ظهور دین، دین وسیله هدایت است و حضرت سید شهدا در مثل فردایی می‌فرمایند: اگر دین جدم

سخنرانی حجت الاسلام جدیدی، شام هشتم محرم

سخنرانی حجت الاسلام جدیدی، شام هشتم محرم

بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه فرهنگی یاران خورشید دانلود سخنرانی حجت الاسلام جدیدی در شب هشتم محرم حجت الاسلام جدیدی خلاصه‌ای شب پیش که در مورد حکمت قیام سید شهدا حکمت آفرینش هدایت است خداوند خلق کرده است که مخلوقات را برای هدایت و هدایت را با ظهور دین، تجلی دین در جامع بشری؛ به اوج